Centre for Lake Restoration

A Villum Kann Rasmussen centre of excellence

| HOME | Publikationsliste | Særnummer om sørestaurering | Temadag om sørestaurering | English |


 

Gæs truer de danske lobeliesøer!

Juni 2016

Store flokke af rastende gæs forurener lobeliesøerne i Nationalpark Thy med næringsstoffer. Se artiklen fra DN's medlemsblad Natur & Miljø her...

Særnummer i Vand og Jord

Juni 2016

I forbindelse med afslutningen af 10 års fokuseret forskning i sørestaurering er der udgivet et særnummer om emnet i Vand og Jord. Mere...

Publikationsliste

Juni 2016

I løbet af de 10 år som CLEAR har eksisteret, er der udkommet mere end 400 publikationer om sørestaurering i danske og internationale tidsskrifter.  Mere...

Temadag om sørestaurering

Juni 2016

Den 24. maj 2016 blev der afhold temadag om sørestaurering på SDU med foredrag af både danske og udenlandske forskere. Mere...